10. Styringsrenten

Filmen gir en beskrivelse av systematikken i arbeidet til Norges Bank ved fastsettelsen av styringsrenten og hvilke forhold som vektlegges ved rentefastsettelsen.


Last ned denne filmen