11. Praktisk aksjekunnskap - Intro

Fire filmer om praktisk aksjekunnskap sortert på følgende temaer: - Bransjene - Norge i verden - Etikk og marked - Risiko


Last ned disse filmene

Hvordan komme i gang
1. BransjeneOppgaver
2. Norge i verdenOppgaver
3. Etikk og markedsmaktOppgaver
4. Risiko og risikospredning