2. Aktørene

Filmen gir en oversikt over aktørene i aksjemarkedet. De to sentrale partene er selskapene og investorene, mens Oslo Børs, VPS, Kredittilsynet, meglerne og Stortinget sørger for at handelen går ordentlig og effektivt for seg.


Last ned denne filmen