8. Aksjemarked og samfunn

Hvilket ansvar skal selskapene ta i et globalisert marked? Kan aksjonærene være med på å sette rammer for hvordan et selskap oppførerer seg i fattige land? Etikk, CSR og Corporate Governance er noen vanskelige, men meget sentrale begreper i det moderne aksjemarked.


Last ned denne filmen