Bruk i skolen

Her på nettstedet finner du læreplanreferanser, skriftlig materiale, ordforklaringer og forslag til oppgaver.

Få svar på spørsmål om finans og næringsliv

Har du spørsmål tilknyttet finans og næringsliv? Still et spørsmål til AksjeNorges John Peter Tollefsen her.

Hva er Penger på papiret?

Penger på papiret (PPP) er en filmbasert opplæringspakke for videregående skole som handler om aksjer og næringsliv.


Film1

1. Aksjeselskap

Elisabeth og Reidar vil åpne sin egen kafé, og bestemmer seg for at det skal være et aksjeselskap (AS). Filmen tar for seg prosessen med å skaffe kapital, og hva som formelt kreves av dem.

Se film    Last ned film

Film2

2. Aktørene

Filmen gir en oversikt over aktørene i aksjemarkedet. De to sentrale partene er selskapene og investorene, mens Oslo Børs, VPS, Kredittilsynet, meglerne og Stortinget sørger for at handelen går ordentlig og effektivt for seg.

Se film    Last ned film
Film3

3. Kjøp og salg

Hvordan kjøper man aksjer? Vi følger Camilla på veien mot å bli aksjeeier. Som aksjeeier eier du en del av selskapet.

Se film    Last ned film
Film4

4. Spekulasjon eller langsiktig sparing

En daytrader kan kjøpe og selge aksjer i løpet av en og samme dag, men aksjemarkedet har flest langsiktige aksje- og fondssparere. Begge typer investorer er viktige for at markedet skal fungere.

Se film    Last ned film
film5

5. Børsnotering

Hvorfor valgte spillprodusenten Funcom å gå på Børs? Vi ser på hvilke fordeler og plikter et selskap som er på Børsen har.

Se film    Last ned film
film6

6. Friskt kapital

Norske Skog trenger penger til å kjøpe en fabrikk i Asia. Vi ser på hvordan bedriften bruker aksjemarkedet til å skaffe kapital til veie.

Se film    Last ned film
film7

7. Hvor er verdiene?

Det kan ofte være vanskelig å se sammenhengen mellom et selskaps virksomhet og aksjene deres. Vi vet at selskapet opprinnelig har utstedt aksjene, men i etterkant blir aksjenes verdi eller kurs et forhold mellom kjøpere og selgere.

Se film    Last ned film
film8

8. Aksjemarked og samfunn

Hvilket ansvar skal selskapene ta i et globalisert marked? Kan aksjonærene være med på å sette rammer for hvordan et selskap oppførerer seg i fattige land? Etikk, CSR og Corporate Governance er noen vanskelige, men meget sentrale begreper i det moderne aksjemarked.

Se film    Last ned film
film9

9. Finanskrisen

25.september 2008 stod verdens finansmarkeder på randen av total kollaps. Hva forårsaket vår tids verste økonomiske krise, hvilke tiltak ble gjort verden rundt for å løse krisen og hva er konsekvensene blitt. Filmens temaer knyttes opp mot samfunnsøkonomi og samfunnsfag.

Se film    Last ned film
film10

10. Styringsrenten

Filmen gir en beskrivelse av systematikken i arbeidet til Norges Bank ved fastsettelsen av styringsrenten og hvilke forhold som vektlegges ved rentefastsettelsen.

Se film    Last ned film
film11

11. Praktisk aksjekunnskap

Fire filmer om praktisk aksjekunnskap sortert på følgende temaer:
- Bransjene
- Norge i verden
- Etikk og marked
- Risiko

Se film    Last ned film